Timeline ng pagdating at paglaganap ng islam sa pilipinas

Posted by / 18-Jul-2019 19:34

Timeline ng pagdating at paglaganap ng islam sa pilipinas

Bagaman hindi hayagang isinaad ng Sulu Tarsila na isang Muslim si Tuan Mashaika, ipinagpapalagay na isa siyang Muslim dahil sa pangalang Muslim ng kanyang mga anak gaya nina Tuan Hakim at Aisha.

Matapos magapi ng mga Kastila si Rajah Soliman at ang kanyang mga kapanalig ay pinagpapatay ng mga Kastila ang maraming Muslim, bata man o matanda.Noong mga 1390, dumating naman si Rajah Baguinda sa Sulu mula Sumatra o Borneo.Ang unang opisyal na Sultan ng Sulu ang Arabong mula Sumatra na si Syed Abu Bakr (Sharif Hashim) na nagpakasal sa anak ni Baguinda.Si Awliya ay nagpakasal sa isang dalagang galing sa langit na nagkaanank ng babaeng tinawag na paramisuli o prinsesa.Si Awliya ay bumalik sa kanyang pinanggalingan ngunit iniwan ang kanyang anak.

timeline ng pagdating at paglaganap ng islam sa pilipinas-23timeline ng pagdating at paglaganap ng islam sa pilipinas-16timeline ng pagdating at paglaganap ng islam sa pilipinas-19

One thought on “timeline ng pagdating at paglaganap ng islam sa pilipinas”

  1. But he was on the heavy side, his beard was a little too long, and his shoulders slumped forward slightly, as though he were protecting something. Or, if he did, he showed it only by stepping back, as though to make her lean toward him, try a little harder. Soon she noticed that when she texted him he usually texted her back right away, but if she took more than a few hours to respond his next message would always be short and wouldn’t include a question, so it was up to her to re-initiate the conversation, which she always did.