Daico xxx sex

Posted by / 08-Aug-2019 15:24

Daico xxx sex

HOMEpage Bron: Bibliotheca Goldastiana sive Librorum Excusorum Et manuscriptorum, Omnium & Singulorum ... Reifenberg schreef in de zomervakantie van 1627 aan Saeckma: Ingesloten heb ik een brief aan de heer Buxdorf, eerste syndicus van de stadstaat Bremen, over de catalogus van de boeken van Goldast, die te Bremen in bewaring worden gehouden. ***** Concilia generalia & synodi provinciales, Graecè & Latinè, cum annotationibus Severini Binii. catalogus classicus secundum materiarum et facultatum seriem digestus et publicatus per Haeredes Schleichianos. Nadat hij Rector Magnificus was geworden in 1630, overleed Reifenberg op 21 augustus 1631, kort na de overdracht van deze waardigheid. In 1606 had hij zich alleen voor de boekhandel in Frankfort gevestigd. Vanwege de oorlog was hij in 1624 naar Bremen vertrokken, waar hij het grootste deel van zijn bibliotheek en handschriften had achtergelaten, toen hij spoedig daarna een betrekking aanvaardde bij de landgraaf van Hessen in Giessen. Ik heb hoop die catalogus te zullen ontvangen, vooral indien Goldast enige hoop mag koesteren, dat de illustere Heren Gedeputeerden van plan zijn een deel van de boeken te kopen ten gebruike van de academie. Uw zoon Suffridus vraag ik, of hij deze brief naar Bremen wil sturen; uw zoon die ik samen met zijn broer [Theodorus] opmerkzaam groet. Friesland ervoer immers het quotum dat het moest bijdragen aan de financiering van de oorlog tegen Spanje, als een bijna niet te dragen last. Theologici in Regali & Folio 3 - In Mediano & Quarto 4 - In Octavo 11 - In Duodecimo, Decimo octavo & Vigesimo quarto 17 Juridici in Regali & Folio 24 - In Mediano & Quarto 26 - In Octavo 30 - In Duodecimo & Decimo sexto 34 - Incompacti 34 - Manuscripti 38 Juridico-politici De ratione status In Folio 39 - In Mediano & Quarto 40 - In Octavo 46 - In Duodecimo 49 - Incompacti 49 - Manuscripti 55 Medici 56 - Poëtici et Ethici 57 - Historici 58 - Metrico-poëtici 60 - Philologici 60 - Philosophici 61 - Rhetorici 63 3 Libri Theologici variarum Religionum & gentium In Regali & folio. Cit.: De Franeker academiebibliotheek 1626-1644, in Universiteit te Franeker 1585-1811, Leeuwarden 1985, blz. Petri Berthorii Reductorium morale to- tius Bibliae.

Iohannes Duns Scoti Commentum super ter- tio sententiarum. Dionysii Richelii Enarrationes in quatuor Evange- lia. * Biblia Sacra ex Sebastiani Castalionis recogni- tione. * Albini Flacci Alcuini, sive Pauli Diaconi Homi- liae sive Conciones. Antidotum contra omnium seculorum diversas haereses, variorum authorum.

Daico xxx sex-16Daico xxx sex-4Daico xxx sex-5

Transcriptie: John de Jong Voorlopige, eerste, nog niet gecollationeerde internetuitgave: M. ♦ Je remercie la Bibliothèque Mazarine à Paris pour me donner des images digitales mis à la disposition ♦ De catalogus vermeldt de betekenis van de asterisken/sterretjes niet; waarschijnlijk duiden ze het aantal banden aan. 1623 een leerstoel te Bremen had aangenomen, aanvaardde in de herfst van 1626 het ambt van prof. Deze benoeming was het werk van curator Johannes Saeckma.